Skip to main content
Skip table of contents

2.2. Materiaaliperusteinen hinnoittelu

Materiaaliperusteisessa hinnoittelussa tuotteen hinta lasketaan sen tuoterakenteen läpi.

Toisin sanoen kalusteen hinta muodostuu osiensa summana.

Osien ja kokoonpanojen hintaa voidaan ohjata materiaalin, värin ja koon mukaan.

Kokoonpanojen ja osien hintaan voidaan ottaa mukaan muita hintakomponentteja kuten työtä.

Työn hintaa voidaan myös ohjata eri tekijöillä.

Levy voidaan hinnoitella sydänlevyn ja pintojen mukaan.

Materiaaliperusteisen hinnoittelun perustamisesta vastaa käyttäjä ja Vertex Systemsiltä on saatavissa tähän koulutusta ja opastusta.

Materiaaliperusteisen hinnoittelun etuna on se, että käyttäjä tietää totuutta vastaavan omakustannushinnan ja hintamuutoksia voidaan tehdä kohdistetusti tuotteen osille.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.