Skip to main content
Skip table of contents

1. Suunnittelu

Opi käyttämään Vertex InD Keittiö-ja Kalustesuunnittelua

Alla on muutamia uusimpia suunnitteluvinkkejä


Ylätäytteen korkeusmuutos

Listat, sokkeli, täytteet valikossa on nyt uutena ominaisuutena "Ylätäytteen korkeus" -toiminto, jolla pystyt muuttamaan yksittäisen ylätäytteen korkeutta.

Kalusteen info -teksti

Kalusteen info tekstin sisältöä pystyt nyt ohjaamaan asetusarvoilla. Voit esimerkiksi asettaa, että info tekstissä näkyy nykyisten tietojen lisäksi kalusteen kätisyys ja oven koodi.

Kalusteiden varustelu

Kalusteita pystytään nyt varustelemaan kalusteselaimesta valituilla varusteilla siten, että varusteet tulevat osoitetun kalusteen osaksi. Varusteen korkeusasema kalusteessa kysytään käyttäjältä.

Ei symmetristen altaiden kiinnityspiste

Altaille, jotka eivät ole symmetrisiä, on määritelty allassyvennyksen keskelle kiinnityspiste, josta allas on kiinni kursorissa kun allasta sijoitetaan. Näin pystytään hyödyntämään aiemmin pelkästään symmetrisillä altailla käytössä ollutta ominaisuutta. Kun kursori on kiinni kyseisessä pisteessä, pystytään kaluste sijoittamaan helposti esimerkiksi allaskalusteen keskelle.

Vedinlistanprofiilin automaattinen lisäys

Sormikolokalusteiden vedinprofiileiden lisäys onnistuu automaatilla, joka löytyy tilannekohtaisesta valikosta. Komeroiden väliin tulevat pystyprofiilit lisätään kuitenkin manuaalisesti osoittamalla. Listojen väri voidaan vaihtaa materiaalin ja värin vaihdossa valitsemalla valikosta "Vedinlistaprofiilit".


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.