Skip to main content
Skip table of contents

Yksittäisasennus


Tämä ohje käsittelee Vertex CAD 2024 (30.0) -ohjelman yksittäisasennusta työasematietokoneelle.


Asennuspaketti ja ohjelmistolisenssi

 1. Lataa asennuspaketti saamiesi ohjeiden mukaan, ja tallenna tiedosto esimerkiksi C:\TEMP-kansioon.

 2. Pura pakattu tiedosto esimerkiksi seuraavasti: valitse tiedosto ja hiiren oikealla avautuvasta valikosta Pura kaikki... (Extract All…).

 3. Käynnistä asennus tai päivitys puretusta kansiosta löytyvää asennusohjelmaa install.exe kaksoisnapsauttamalla.
 4. Varmista, että tiedät ohjelmalle valitun suojaustavan ja tarvittavan lisenssin. Suojaustavasta riippuen tarvitset jonkin seuraavista:

  SuojaustapaMitä tarvitset
  NetVID-lisenssiLisenssin aktivointikoodi
  LisenssipalvelinLisenssipalvelimena toimivan tietokoneen nimi ja lisenssipalvelua käyttävän portin numero
  HASP-suojausmoduuliLisenssitiedosto LICENSE.TXT
  Tietokoneen tunnistenumeroon sidottu aikarajoitteinen lisenssi

  Lisenssitiedosto LICENSE.TXT


Asennuksen kulku

Sulje kaikki sovellukset

 • Sulje kaikki sovellukset ennen asennusta.Käynnistä asennus

 • Kaksoisnapsauta asennuspaketin sisältä asennusohjelmaa install.exe.
 • Hyväksy asennus, jos käyttäjätilien hallinta pyytää sitä.Valitse asennuskieli

 • Vaihtoehdot ovat suomi ja englanti.
 • Asennuspaketti kuitenkin ratkaisee asennetun ohjelman kielen esimerkiksi kansiorakenteen ja kirjastokomponenttien nimien suhteen.


Valitse asennusvaihtoehto

 • Valitse Yksittäisasennus.Hyväksy ehdot

 • Lue lisenssiteksti ja hyväksy se.


Hyväksy sopimus tietojen keräämisestä

Ohjelma lähettää käyttäjätietoja Vertex Systems Oy:lle käytön aikana.

 • Näitä tietoja käytetään mm. käyttöoikeuden varmistamiseen (NetVID-lisenssit).
 • Tietoja käytetään myös ohjelmiston laadun ja käyttökokemuksen parantamiseen.
 • Nämä tiedot sisältävät, mutta eivät rajoitu IP-osoitteeseen tai muihin järjestelmällesi yksilöllisiin tietoihin.


Päivitettävä versio

Jos asennusohjelma kysyy päivitettävää versiota, valitse jompikumpi seuraavista:

 • Valitse Asenna uusi, jos haluat asentaa uuden ohjelman.
 • Valitse Päivitä versio, jos haluat päivittää ohjelman.

Vaihtoehto Päälleasennus on harvinainen, eikä sitä normaalisti pidä käyttää, sillä se poistaa vanhat tiedostot käytöstä.


Vertex BD ja Vertex InD -käyttäjä:

Valitse aina Asenna uusi.


Valitse asennuspolku

 • Oletuskansio on C:\vx[..] (suosittelemme oletuskansiota).
  [..] = Vertex-sovelluksen tunnus, esimerkiksi g4, g4plant, g4pi, bd, ed, ind.
 • Jos haluat vaihtaa asennuskansion toiseksi, napsauta Selaa (Browse).

Jos käytät useampaa Vertex CAD -ohjelmaa tai samasta ohjelmasta useampaa asennusta, voit tehdä ensin kansion, johon asennat kaikki Vertex-ohjelmat. Esimerkiksi kansio C:\vertex.

 • C:\vertex\vxg4plant (Vertex G4 laitossuunnitteluohjelma)
 • C:\vertex\vxed (Vertex ED sähkösuunnitteluohjelma)
 • C:\vertex\vxbd (Vertex BD rakennussuunnitteluohjelma)


Huomaa

 • Asennuspolun kansioiden nimissä sallittuja merkkejä ovat aakkoset (a-z, A-Z), numerot 0-9 ja alaviiva (_).
 • Käytä asennuspolussa kansioiden erottimena kenoviivaa (\).

Vaihda asennuskansio

Jos vaihdat asennuskansion, valitse kansio jommallakummalla tavalla:

 • Valitse uusi kansio.
 • Kirjoita kansion nimi ja polku kohtaan Polku (Path). Jätä varsinaisen asennuskansion nimi (vxg4, vxbd, vxed jne.) muuttamatta, vaikka muuttaisit polun.

Ota uusi asennuspolku ylös.


Pikavalintakuvake

 • Valitse Kyllä (Yes), jos haluat työpöydällesi ohjelman käynnistyskuvakkeen.


Valitse käytetäänkö lisenssipalvelinta

 • Valitse Ei (No).
 • Lisenssipalvelinta käytetään vain, kun siitä on erikseen sovittu ja käytössä on useampia Vertex-lisenssejä.


HASP-ajurin asennus tai ohitus

Asennusohjelma kysyy, asennetaanko asennuspaketin mukana tuleva HASP-ajuri.

 • Jos käytössä on NetVID-lisenssi, valitse Ei (No).
 • Jos käytössä on HASP-moduuli, ja tietokoneeseen on jo aiemmin asennettu Vertex-ohjelma, valitse Ei (No). Ajuri on asennettu jo aiemmin eikä sitä tarvitse asentaa uudelleen.

 • Jos käytössä on HASP-moduuli, ja asennat Vertex-ohjelmaa ensimmäisen kerran tähän tietokoneeseen, valitse Kyllä (Yes).

 • Katso HASP-ajurin asennus ohjeesta Vertex Cad-ohjelmistojen lisensointitavat kohdasta Suojausmoduuli.


Lisenssitiedoston sijainti

Asennusohjelma kysyy HASP-moduuliin liittyvän lisenssitiedoston LICENSE.TXT sijaintia.

 • Jos käytössä on NetVID-lisenssi, ohita tämä kohta.
 • Anna suojaustiedoston LICENSE.TXT sijainti, jos käytössä on HASP-suojausmoduuli.
 • Voit kopioida lisenssitiedoston myös asennuksen jälkeen user-kansioon. Ohita tällöin kysymys valitsemalla Seuraava (Next).


Tarkista asennustiedot

 • Tarkista asennustiedot.
 • Vahvista asennuksen aloittaminen napsauttamalla Seuraava (Next).


Ohjelma kertoo asennuksen keston.Tiedostopäätteen assosiointi

 • Jos Vertex-tiedostopäätteet (.vxp, .vxm, .vxz) on jo aiemmin yhdistetty johonkin Vertex-ohjelmaan, asennusohjelma kysyy, muutetaanko assosiointi nyt asennettavaan ohjelmaan.
 • Jos kyseessä on saman sovelluksen uuden version asennus, valitse Kyllä (Yes).
 • Jos käytössäsi on eri Vertex-sovelluksia (esimerkiksi BD ja G4), valitse assosiointi sen mukaan mikä on pääasiallisesti käyttämäsi sovellus.


Asennus valmis

 • Päätä asennus napsauttamalla Valmis (Finish).
JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.