Skip to main content
Skip table of contents

HASP-moduuliin kytkettyä lisenssitiedostoa ei löydy

Ongelma

Minulla on HASP-lisenssi ja siihen liittyvä LICENSE.TXT -tiedosto löytyy user-kansiosta. Tietokoneeseeni on päivitetty Windows 10 -käyttöjärjestelmä / olen asentanut ohjelman uuteen tietokoneeseen, jossa on Windows 10 -käyttöjärjestelmä. Kun käynnistän ohjelman, avautuu ikkuna, jossa kerrotaan, että lisenssitiedostoa ei löytynyt, ja kysytään lisenssin aktivointikoodia.

Ratkaisu

Windows 10 -käyttöjärjestelmä ei hae HASP-moduulin tarvitsemaa ajuria automaattisesti. Voit asentaa sen tämän ohjeen mukaan:

https://kb.vertex.fi/bd2023fi/ohjeita-ongelmatilanteisiin/tietokone-ei-loeydae-hasp-ajuria


Avainsanat: HASP, HASP-ajuri, lisenssitiedosto, Windows 10

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.